Isci

Obvestila

 


OBVESTILA
Obvestila Občine Rače-Fram
Obvestila zavodov OŠ Rače in OŠ Fram
Obvestila izvajalcev javnih služb
Obvestila drugih pogodbenih partnerjev
PROJEKTI, INVESTICIJE
 
24. 5. 2018


Agromelioracija na komasacijskem območju Gorica
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020 NAZIV AKTIVNOSTI OPERACIJA: Agromelioracija na komasacijskem območju Gorica iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. POVZETEK Občina Rače - Fram je pridobila ...