Gospodarstvo
Občinska uprava:
• opravlja upravne in druge strokovne naloge, ki se nanašajo na izvirne in prenesene pristojnosti občine, in sicer na področju podjetništva, trgovinske dejavnosti, kmetijstva in gozdarstva ter turizma;
• zagotavlja pogoje za pospeševanje gospodarskega razvoja občine;
• usmerjeno ureja prostorske akte za razvoj in širitev stanovanjsko obrtne in industrijske cone;
• nudi podjetnikom pomoč v primeru njihove promocije na sejmih in jim dodeljuje ugodne kredite pri širitvi njihove dejavnosti, tako da subvencionira obrestno mero;
• namenja sredstva podjetnikom in obrtnikom v primeru samozaposlovanja.


Povezava: Slovenski podjetniški sklad
Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini