Isci

Razpisi

 


Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Rače - Fram za leto 2014
Rok za prijavo: 15. 10. 2014
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram v letu 2014
Roka za prijavo: 31. 5. 2014 in 1. 11. 2014
Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2014/15

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket