Isci

Razpisi

 


Izgradnja zdravstvene postaje Rače
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Rok za oddajo ponudb: 15. 5. 2014 do 9:00 ure
Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Rače - Fram za leto 2014
Rok za prijavo: 15. 10. 2014
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram v letu 2014
Roka za prijavo: 31. 5. 2014 in 1. 11. 2014
Javni razpis za izbiro programov za izvajanje nalog na področju športa v letu 2014
Rok za oddajo programov: 30. 4. 2014
Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za oddajo vlog: 30. 5. 2014
Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače - Fram za leto 2014
Rok za oddajo vlog: 30. 5. 2014
Razpis za vložitev predlogov za podelitev spominskih plaket občine in priznanj župana Občine Rače - Fram za leto 2014
Rok za vložitev predlogov: 5. 5. 2014
Ureditev hodnika za pešce v Framu (semafor - nadvoz AC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Rok za oddajo ponudb: 20. 5. 2014 do 9:00 ure


Četrtek, 24.4.2014
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket