Isci

Razpisi

 


Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače - Fram za leto 2016
Rok za prijavo: 14. 10. 2016
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rače - Fram v letu 2016
Rok za prijavo:
● 30. 6. 2016 (za obdobje od 1. 12. 2015 - 30. 6. 2016 sprejemamo vloge od 15. 6. do 30. 6. 2016),
● 1.11.2016 (za obdobje od 1. 7. 2016 - 1. 11. 2016 sprejemamo vloge od 14. 10. do 1. 11. 2016).
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Besedilo razpisa
Sprejem vlog (JMSS Maribor): do vključno 31. 10. 2016, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure
Obrazec vloge je na voljo na www.jmss-mb.si


Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2016/17
Rok za prijavo:
- dijaki od 31. avgusta do vključno 12. septembra 2016,
- študenti od 30. septembra do vključno 10. oktobra 2016.
Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za vložitev vlog: 20. 10. 2016
Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2016
Razpis bo odprt:
- od 4. 5. 2016 do 16. 5. 2016 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 10. 2015 do 15. 5. 2016);
- od 3. 10. 2016 do 10. 10. 2016 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 5. 2016 do 10. 10. 2016).


Sobota, 1.10.2016

Nedelja, 2.10.2016

Sreda, 5.10.2016
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket