Razpisi

 


Izdelava IZP za prometno ureditev državne ceste in priključkov na avtocesto-A1, izdelava IZP za ureditev izven-nivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo in izdelava IZP za ureditev regionalne ceste

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 24. 5. 2019
Rok za oddajo ponudb: 19. 6. 2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 19. 6. 2019 ob 10:05
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11. 6. 2019 do 00:00


Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače - Fram za leto 2019
Rok za prijavo: 15. 10. 2019
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram v letu 2019
Razpis je odprt do vključno 1. 11. 2019:
● 28. 6. 2019 (za obdobje od 1. 12. 2018 - 28. 6. 2019 sprejemamo vloge od 17. 6. do 28. 6. 2019),
● 1. 11. 2019 (za obdobje od 1. 7. 2019 - 1. 11. 2019 sprejemamo vloge od 15. 10. do 1. 11. 2019).
Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za vložitev: 27. 9. 2019
Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2019
Razpis bo odprt:
- od 26. 3. 2019 do 2. 4. 2019 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 10. 2018 do 1. 4. 2019);
- od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 3. 2019 do 27. 9. 2019).