Isci

Razpisi

 


Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače - Fram za leto 2017
Rok za oddajo vlog: 13. 10. 2017
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram v letu 2017
Rok za prijavo na javni razpis:
- 30. 6. 2017 (za obdobje od 1. 12. 2016 - 30. 6. 2017 sprejemamo vloge od 15. 6. do 30. 6. 2017),
- 1. 11. 2017 (za obdobje od 1. 7. 2017 - 1. 11. 2017 sprejemamo vloge od 16. 10. do 1. 11. 2017).
Obnova 5. odsekov občinskih cest - 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 21. 4. 2017
Rok za oddajo ponudb: 16. 5. 2017 do 10:00
Odpiranje ponudb: 16. 5. 2017 ob 12:00
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11. 5. 2017 00:00


Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za oddajo vlog: 6. 10. 2017
Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2017

Razpis odprt:
- od 3. 5. 2017 do 12. 5. 2017 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 9. 2016 do 11. 5. 2017);
- od 2. 10. 2017 do 13. 10. 2017 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 5. 2017 do 12. 10. 2017).


Razpis za vložitev predlogov za podelitev spominskih plaket občine in priznanj župana Občine Rače-Fram za leto 2017
Rok za vložitev predlogov: 3. 5. 2017
Ureditev servisnih prostorov promocijsko degustacijskega prostora - VTC 17 v gradu Rače

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 4. 4. 2017
Rok za oddajo ponudb: 4. 5. 2017 do 9:00
Odpiranje ponudb: 4. 5. 2017 ob 12:00
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20. 4. 2017 00:00Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket