Isci

Razpisi

 


Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Rače - Fram za leto 2015
Rok za prijavo: 15. 10. 2015.
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog na področju športa v letu 2015
Rok za oddajo vlog: 29. 5. 2015
Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za oddajo vlog: 30. 10. 2015
Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2015
Razpis je odprt:
- od 4. 5. 2015 do vključno 15. 5. 2015
- od 1. 10. 2015 do vključno 15. 10. 2015
Razpis za vložitev predlogov za podelitev spominskih plaket občine in priznanj župana Občine Rače-Fram za leto 2015
Rok za vložitev predlogov: 5. 5. 2015
Šolski prevozi-posebni linijski prevozi za Osnovno šolo Fram in Osnovno šolo Rače od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2019
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Objava na Portalu javnih naročil: 20. 3. 2015 pod št. JN1780/2015.
Objava v Dopolnilu k Uradnemu listu EU: 24. 3. 2015 pod št.: 2015/S 058-102230.
Rok za oddajo ponudb: 4. 5. 2015 do 8. ure.


Sobota, 2.5.2015
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket