Isci

Razpisi

 


Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje
Povezava: http://mra.si/garancijska_shema/
Rok za prijavo: od 19.06.2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev oz. najpozneje do 22.04.2018 do 14. ure.
Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Rače - Fram za leto 2015
Rok za prijavo: 15. 10. 2015.
Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2015/16
Rok za prijavo:
- dijaki od 31. avgusta do vključno 9. septembra 2015,
- študenti od 30. septembra do vključno 9. oktobra 2015.
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem
Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za oddajo vlog: 30. 10. 2015
Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2015
Razpis je odprt:
- od 4. 5. 2015 do vključno 15. 5. 2015
- od 1. 10. 2015 do vključno 15. 10. 2015

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket