Isci

Razpisi

 


Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje
Povezava: http://mra.si/garancijska_shema/
Rok za prijavo: od 19.06.2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev oz. najpozneje do 22.04.2018 do 14. ure.
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram v letu 2015
Rok za oddajo vlog: do vključno 15. 11. 2015.
Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za oddajo vlog: 30. 10. 2015


Sobota, 5.12.2015
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket