Razpisi

 


Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače - Fram za leto 2018

Rok za prijavo: 19. 10. 2018


Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram v letu 2018
Razpis je odprt do vključno 1. 11. 2018:
● 29. 6. 2018 (za obdobje od 1. 12. 2017 - 29. 6. 2018 sprejemamo vloge od 15. 6. do 29. 6. 2018),
● 1. 11. 2018 (za obdobje od 1. 7. 2018 - 1. 11. 2018 sprejemamo vloge od 15. 10. do 1. 11. 2018).


Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2018/19
Rok za prijavo:
- dijaki od 29. avgusta do vključno 10. septembra 2018,
- študenti od 26. septembra do vključno 8. oktobra 2018.


Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za prijavo: 5. 10. 2018


Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2018
Razpis bo odprt:
- od 11. 4. 2018 do 20. 4. 2018 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 10. 2017 do 20. 4. 2018);
- od 8. 10. 2018 do 17. 10. 2018 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 1. 2018 do 17. 10. 2018).