Isci

Razpisi

 


Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače - Fram za leto 2016
Rok za prijavo: 14. 10. 2016
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rače - Fram v letu 2016
Rok za prijavo:
● 30. 6. 2016 (za obdobje od 1. 12. 2015 - 30. 6. 2016 sprejemamo vloge od 15. 6. do 30. 6. 2016),
● 1.11.2016 (za obdobje od 1. 7. 2016 - 1. 11. 2016 sprejemamo vloge od 14. 10. do 1. 11. 2016).
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog na področju športa v letu 2016
Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2016
Kanalizacija Morje - 2. faza
Datum objave: 6. 4. 2016
Številka objave na Portalu za javna naročila: JN000056/2016-W01
Rok za oddajo ponudbe: 25. 4. 2016 do 9:00
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15. 4. 2016 do 00:00
Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za vložitev vlog: 20. 10. 2016
Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2016
Razpis bo odprt:
- od 4. 5. 2016 do 16. 5. 2016 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 10. 2015 do 15. 5. 2016);
- od 3. 10. 2016 do 10. 10. 2016 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 5. 2016 do 10. 10. 2016).
Razpis za vložitev predlogov za podelitev spominskih plaket občine in priznanj župana Občine Rače - Fram za leto 2016
Rok za vložitev predlogov: 3. 5. 2016


Sobota, 7.5.2016
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket