Isci
Mladinski šahovski turnir

KRAJEVNA SKUPNOST FRAM IN OBČINA RAČE-FRAM

V A B I T A

NA PRIREDITVE OB PRAZNOVANJU KRAJEVNEGA PRAZNIKA,
KI BO OD 16. DO 24. SEPTEMBRA 2017

SREDA, 20.9.2017

17.00 uri Mladinski šahovski turnir; DTV Partizan Fram – sejna soba
(Šahovsko društvo Fram)
Organizator: Šahovsko društvo Fram