Isci

Dejavnosti

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na različnih področjih, ki smo jih razdelili v naslednje sklope:


Kmetijstvo
Turizem
Družbene dejavnosti
Gospodarstvo
Prostorsko planiranje
Komunala in lokalne gospodarske javne službe


Nedelja, 21.9.2014

Petek, 26.9.2014
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket