Župan

Župan predstavlja in zastopa občino, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine ter deluje na področju zaščite in reševanja.

Županu lahko pišete po elektronski pošti na naslov: branko.ledinek@race-fram.si

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko najavi v tajništvu vsak dan po telefonu št. 02/609-60-10 oziroma osebno v času uradnih ur:
- ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure,
- sreda od 8.00 ure do 12.00 in od 13.00 ure do 17.00 ure in
- petek od 8.00 ure do 13.00 ure.

Več o županu:
Ime in priimek: Branko LEDINEK
Datum rojstva: 14.04.1958
Naslov: Turnerjeva ulica 52
Pošta: 2313 FRAM
Izobrazba: inženir agronomije

Izvoljen na izrednih lokalnih volitvah leta 1997 in rednih lokalnih volitvah leta 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 in 2018.