Isci


Na območju občine Rače - Fram sta ustanovljena ožja dela občine, krajevni skupnosti Rače in Fram. Krajevni skupnosti samostojno opravljata naloge, ki jih določa statut občine. Organ odločanja o zadevah v okviru nalog posamezne krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.


Krajevna skupnost Fram
Krajevna skupnost Rače


Sobota, 25.11.2017

Torek, 28.11.2017

Sreda, 29.11.2017

Četrtek, 30.11.2017
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket