Isci


Na območju občine Rače - Fram sta ustanovljena ožja dela občine, krajevni skupnosti Rače in Fram. Krajevni skupnosti samostojno opravljata naloge, ki jih določa statut občine. Organ odločanja o zadevah v okviru nalog posamezne krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.


Krajevna skupnost Fram
Krajevna skupnost Rače


Sobota, 29.7.2017
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket