Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo v občini Rače- Fram

Priloženi dokumenti:
 Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo v občini Rače- Fram  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Obrazložitev k objavi Dopolnjenega občinskega Načrta zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo  - Microsoft Wordov dokument (.doc)