Obvestila izvajalcev javnih služb

6.1.20Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki (1.1.2020)
17.9.18Popolna prekinitev dobave pitne vode
8.11.16ANKETNI VPRAŠALNIK - Raziskava o uporabi drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi med vožnjo motornega vozila
29.12.15Cenik za ravnanje z odpadki
29.12.15KOLEDAR ODVOZOV ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE RAČE-FRAM V LETU 2016
22.4.15Cenik oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode
2.9.14Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
11.8.14Brezplačno do osnovnošolske izobrazbe
2.6.14Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju
31.1.14Obvestilo PP Rače glede vlomov in samozaščitnega ravnanja
3.1.14Cenik oskrbe s pitno vodo in odpadno vodo
21.6.13Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem
21.5.13Možnost ugornega najema stanovanj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
9.4.13Cenik oskrbe s pitno vodo
13.6.12Predstavitev novih razpisov Slovenskega regionalno razvojnega sklada
5.4.12Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko/študijsko leto 2012/2013 in vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS za Podravje)
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine
Po subvencijo prevoza za dijake in študente ne več na CSD pač pa k prevozniku