Lokalne volitve 2018

volitve.gov.si
Na tej povezavi bo mogoče spremljati vnose kandidatur oz. kandidatnih list in rezultate volitev (po opravljenem glasovanju).

 RAZGLAS


Kandidiranje - ŽUPAN:
 Obrazec LV-4 Kandidatura za župana
 Obrazec LV-5 Soglasje s kandidaturo za župana
   Obrazec LV-13 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje
 Obrazec LV-14 Seznam udeležencev (politična stranka)
 Obrazec LV-15 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana (politična stranka)
 Ugotovitveni sklep – potrebno število podpisov podpore za župana
 Obrazec - podpora kandidaturi za župana

Kandidiranje - OBČINSKI SVET:
 Obrazec LV-6 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta
 Obrazec LV-7 Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta občine
   Obrazec LV-13 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje
 Obrazec LV-14 Seznam udeležencev (politična stranka)
 Obrazec LV-16 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta (politična stranka)
 Ugotovitveni sklep – potrebno število podpisov podpore za občinski svet in sveta krajevnih skupnosti
 Obrazec - podpora kandidaturi za člana OS oz. listi kandidatov za volitve članov OS

Kandidiranje - KRAJEVNA SKUPNOST FRAM:

 Obrazec LV-8 PS Kandidatura za volitve članov sveta KS Fram
 Obrazec LV-9 LK Kandidatura za volitve članov sveta KS Fram, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
 Obrazec LV-12 Soglasje s kandidaturo za člana sveta KS
   Obrazec LV-13 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje
 Obrazec LV-14 Seznam udeležencev (politična stranka)
 Obrazec LV-17 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Fram (politična stranka)
 Ugotovitveni sklep – potrebno število podpisov podpore za občinski svet in sveta krajevnih skupnosti


Kandidiranje - KRAJEVNA SKUPNOST RAČE:
 Obrazec LV-10 PS Kandidatura za volitve članov sveta KS Rače
 Obrazec LV-11 LK Kandidatura za volitve članov sveta KS Rače, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
 Obrazec LV-12 Soglasje s kandidaturo za člana sveta KS
   Obrazec LV-13 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje
 Obrazec LV-14 Seznam udeležencev (politična stranka)
 Obrazec LV-18 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rače (politična stranka)
 Ugotovitveni sklep – potrebno število podpisov podpore za občinski svet in sveta krajevnih skupnosti

Priloženi dokumenti:
 Razpis rednih volitev v Sveta krajevnih skupnosti občine Rače-Fram
 Ugotovitveni sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov KS na območju občine Rače-Fram
 Sklep o določitvi volišč za redne lokalne volitve na območju občine Rače-Fram
 Sklep o določitvi območij volišč za redne lokalne volitve na območju občine Rače-Fram
 Obrazec - soglasje kandidata za člana volilnega odbora  - (predlogi morajo na naslov Občinske volilne komisije Občine Rače-Fram prispeti do 13. 9. 2018)
 Sklep o posebnih oblikah glasovanja
 Obrazec: Glasovanje po pošti
 Obrazec: Glasovanje na domu
 Obrazec: Predčasno glasovanje
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rače - Fram
 Sklep o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v občini Rače - Fram
 Sklep o načinu žrebanja vrstnega reda potrjenih kandidatur na rednih lokalnih volitvah
 RAZGLAS
 Predčasno glasovanje - lokalne volitve 2018