Notranja oprema za objekt Turner

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 13. 3. 2018
Rok za oddajo ponudb: 28. 3. 2018 do 9:00
Odpiranje ponudb: 28. 3. 2018 ob 11:00
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20. 3. 2018 00:00

________________________________

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 20. 3. 2018, 00:00.
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 13.03.2018 14:32
Naročnik sporoča, da bo ostala dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in popis opreme-blaga ter druga tehnična dokumentacija na spletni strani naročnika objavljena tekom dneva ter tako ponudnikom na razpolago še danes.

Datum objave: 14.03.2018 10:39
Cenjeni
Pri pregledu dokumentacije smo zasledili, da je potrebno priložiti za resnost ponudbe bančno garancijo.
Prosimo vas če lahko priložimo menico z menično izjavo je enako bančni garancij e
posledično cenejša varianta.
Sedaj se prakticirajo menice za resnost naročila pri JN naročilih
ODGOVOR:
Naročnik je določil pogoj za sodelovanje, da ponudniki k ponudbi priložijo ali originalno bančno garancijo ali originalno kavcijsko zavarovanje - ponudniki izberejo eno od teh dveh možnosti.

Datum objave: 14.03.2018 10:40
Spoštovani
Ali lahko priložimo menico za resnost ponudbe.
Lp
ODGOVOR:
Naročnik je na podobno vprašanje že odgovoril.

Datum objave: 14.03.2018 10:43
Pozdravljeni
Prosimo vas če odklenete specifikacijo za lažjo pripravo ponudbe res bi nam olajšalo delo lahko pa pustite eno verzijo zaklenjeno v katero je potrebno vpisati končne cene in jo vložiti v ponudbenim dokumentom zanima nas tudi ali lahko priložimo namesto bančne garancija za resnost ponudbe MENICO z menično izjavo.
Hvala za hiter odgovor
ODGOVOR:
Naročnik ne bo odklepal niti Excelovega dokumenta (popisa opreme-blaga) niti Wordovega dokumenta (dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila). Glede zavarovanja za resnost ponudbe, pa je naročnik predhodno že podal odgovor.

Datum objave: 14.03.2018 10:45
LEPO PROSIMO ZA ODKLENITEV SPECIFIKACIJE SAJ SE J ENE DA UREDITI DA BI SE PRINTALO IN LEPO VIDELO.
res hvala za razumevanje
ODGOVOR:
Naročnik je na podobno vprašanje predhodno že odgovoril.

Datum objave: 15.03.2018 10:22
Zanima nas zakaj se ne more odkleniti specifikacija
kaj je za vas kavcijsko zavarovanje
LAHKO MENICA ALI NE
ODGOVOR:
Naročnik ne bo odklepal dokumentov. Naročnik želi preprečiti morebitno spreminjanje vsebine in nastavljenih računskih operacij, ki so preverjene s strani samega naročnika.
V skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016) je kavcijsko zavarovanje: zavarovanje zavarovalnice (ponudnik ga torej pridobi pri zavarovalnici). Menica NI mogoča.

Datum objave: 15.03.2018 14:00
Lepo prosimo če odklenete popis
zaklenjeno verzijo pa pustite da se vpišejo oddane cene tako ne bo prišlo do odstopa opisa
ODGOVOR:
Glede na to, da naročnik ob preverjanju delovanja in možnosti vpisovanja potrebnih podatkov v objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in popisa opreme-blaga ni zaznal težav, NE BO ODKLENIL nobenih dokumentov, in sicer iz razlogov, ki jih je navedel že v predhodnem odgovoru.

Datum objave: 16.03.2018 08:31
Spoštovani
Prebrali smo vprašanja in odgovore ki so jih zastavljali naši konkurentje
res nam je zelo čudno da ne odobrite menice z menično izjavo
delamo veliko večje ponudbe kot je vaša pa nam odobrijo menico
le kje se je pri vas zalomilo da ni uredu. je cenejša in enakovredna garanciji
ODGOVOR:
Naročnik je določil pogoje, in sicer ob upoštevanju predmetne zakonodaje.

Datum objave: 16.03.2018 12:39
Spoštovani,
V obrazcu št.5- Vzorec garancije: imate v 1.odstavku teksta napisano zahtevo, da se vpiše številka objave v Uradnem list Slovenije in dan objave.
Tega podatka nikjer ne najdemo. Katera številka in kateri datum se tukaj vpiše?
hvala in lepo pozdravljeni
ODGOVOR:
Naročnik sporoča ponudnikom, da je pri pripravi Obr. št. 5 v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila prišlo do lapsusa - mišljena je objava na Portalu javnih naročil: JN001512/2018-W01 z dne 13. 3. 2018. Temu primerno naj pripravijo banke originalno bančno garancijo oz. zavarovalnice originalno kavcijsko zavarovanje.
Za morebitne nevšečnosti se naročnik ponudnikom opravičuje.

Datum objave: 19.03.2018 07:49
Spoštovani,
Vezano na prejšnje vprašanje v zvezi z bančno garancijo; Ali naj banka vpiše samo številko objave v javnem naročilu z datumom in naj tekst pusti tak kot je v vzorcu garancije ali naj popravi tudi tekst, da bo glasil na objavo v portalu in ne v uradnem listu?
ODGOVOR:
Obrazec št. 5 je vzorec in glede na to, da JN ni objavljeno v UL RS, ampak na Portalu JN, naj banke oz. zavarovalnice na original garancije oz. original kavcijskega zavarovanja vpišejo, da je bilo JN objavljeno na Portalu JN pod št. JN001512/2018-W01, dne 13. 3. 2018.

Datum objave: 19.03.2018 08:57
Pozdravljeni,
Miza šolska-ali je lahko namesto lesene odlagalne poličke kovinska mrežica?
ODGOVOR:
Ne. Odlagalna polička pod šolsko mizico mora biti LESENA.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Notranja oprema za objekt Turner  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 POPIS DEL NOTRANJA OPREMA  - Microsoft Excel dokument (.xls)
 NAČRTI OPREMA - TLORISI  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 PRILOGA - SKICA  - Microsoft Excel dokument (.xls)
 TEHNIČNO POROČILO  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 ESPD  - XML dokument (desni klik, nato "Shrani ciljno vsebino kot" ali "Save target" ipd.)