Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 10. 5. 2018
Rok za oddajo ponudb: 30. 5. 2018 do 11:00
Odpiranje ponudb: 30. 5. 2018 ob 11:15
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22. 5. 2018 do 00:00

________________________________

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 22. 5. 2018, 00:00.
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 22.05.2018 13:20
Spoštovani,
zanima nas, ali original bančno garancijo za resnost ponudbe pošljemo do roka oddaje ponudb na vaš naslov?
Hvala za odgovor!
ODGOVOR:
V zvezi z originalno bančno garancijo ali originalnim kavcijskim zavarovanjem za resnost ponudbe naročnik podaja naslednje pojasnilo:
Vsak zainteresirani ponudnik pridobljeni original optično prebere-skenira in v PDF obliki odda skupaj s svojo ponudbo, kar pomeni, da pod razdelek Dokumenti skupaj z vsemi ostalimi obrazci, soglasji-pooblastili, referencami in izjavami hkrati odda še originalno zavarovanje za resnost ponudbe (originalno bančno garancijo ali originalno kavcijsko zavarovanje).


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Popis del: Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 ESPD: Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17  - XML dokument (desni klik, nato "Shrani ciljno vsebino kot" ali "Save target" ipd.)
 Mapa oprema - tehnični prostor  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Načrti  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Slike in sheme opreme  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)


Četrtek, 24.1.2019