Dobava električne energije za predvideno obdobje 30 mesecev

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 24. 5. 2018
Rok za oddajo ponudb: 13. 6. 2018 do 10:00
Odpiranje ponudb: 13. 6. 2018 ob 10:15
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 5. 6. 2018 do 00:00

________________________________

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 5. 6. 2018 00:00
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 24.05.2018 09:19
Spoštovani!
Prosimo za posredovanje informacije, kdaj načrtujete izvedbo menjave dobavitelja? Je to 01.08.2018 ali 01.09.2018?
Lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik načrtuje izvedbo menjave dobavitelja s 1. 8. 2018.

Datum objave: 24.05.2018 10:57
Spoštovani,
na podlagi 3. točke 6. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije. Glede na vrednost naročila predlagamo naročniku, da spremeni določbo o bančni garanciji za resnost ponudbe.
Hvala
ODGOVOR:
Uredba določa, da naročnik lahko zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe in da praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije. Ker je naročnik torej avtonomen v svoji odločitvi, v predmetnem javnem naročilu zahtevamo zavarovanje za resnost ponudbe in ob tem dajemo ponudnikom možnost predložiti: ali originalno bančno garancijo ali originalno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Datum objave: 31.05.2018 08:13
Pozdravljeni,
prosimo za objavo ESPD obrazca v xml obliki ter navedbo okvirnih letnih količin.
Hvala, lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik je na svoji spletni strani http://www.race-fram.si (pod Aktualne objave - na desni strani ekrana zgoraj) objavil vso potrebno dokumentacijo za pripravo ponudb, vključno z ESPD obrazcem tako, kot pri vseh ostalih javnih naročilih (z navodili, kako ga shraniti). V Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pa je v Obrazcu št. 2 - Ponudbeni predračun navedena tako okvirna letna količina, kot tudi količina za predvideno 30 mesečno obdobje.
Naročnik ponudnike poziva, da si navodila za pripravo ponudb podrobno preberejo.

Datum objave: 05.06.2018 14:05
Spoštovani!
ESPD_IV:Pogoji za sodelovanje_sprašujemo vas ali je potrebno izpolniti v Del IV:Ppgoji za sodelovanje oddelek C in D.
Hvala
ODGOVOR:
DA.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Dobava električne energije za predvideno obdobje 30 mesecev  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Seznam merilnih mest z letno porabo  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 SODO pooblastilo  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 ESPD - Dobava električne energije za predvideno obdobje 30 mesecev  - XML dokument (desni klik, nato "Shrani ciljno vsebino kot" ali "Save target" ipd.)