Gradiva za seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram

Gradivo za 2. redno sejo (14.1.2019)
Gradivo za 3. redno sejo (12.2.2019)
Gradivo za 4. redno sejo (26.3.2019)
Gradivo za 5. redno sejo (30.5.2019)
Gradivo za 6. redno sejo (9.9.2019)
Gradivo za 7. redno sejo (5.11.2019)
Gradivo za 8. redno sejo (10.12.2019)