Informator z javnimi razpisi in razpisno dokumentacijo

DRUŠTVA – JAVNI RAZPISI 2019
- Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog na področju športa v letu 2019 
- Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Rače-Fram za leto 2019 
- Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in projektov društev krajanov v občini Rače-Fram v letu 2019 
- Javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev v občini Rače-Fram v letu 2019 
- Javni razpis za sofinanciranje društev, ki delujejo na področju varovanja narave v občini Rače-Fram v letu 2019 
- Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Rače-Fram v letu 2019

- JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače-Fram za leto 2019 
- RAZPIS za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2019 
- RAZPIS za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva 
- JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače-Fram v letu 2019
- Razpis za vložitev predlogov za podelitev spominskih plaket občine in priznanj župana Občine Rače-Fram za leto 2019


Priloženi dokumenti:
 Informator z razpisi (št. 3, marec 2019)  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Šport - razpisna dokumentacija  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Kultura - razpisna dokumentacija  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Društva krajanov - razpisna dokumentacija  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Društva upokojencev - razpisna dokumentacija  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Društva za varovanje narave - razpisna dokumentacija  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Druga društva - razpisna dokumentacija  - Microsoft Wordov dokument (.doc)


Sobota, 20.7.2019