Izdelava IZP za prometno ureditev državne ceste in priključkov na avtocesto-A1, izdelava IZP za ureditev izven-nivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo in izdelava IZP za ureditev regionalne ceste

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 3. 7. 2019
Rok za oddajo ponudb: 1. 8. 2019 do 9:00
Odpiranje ponudb: 1. 8. 2019 ob 9:05
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24. 7. 2019 do 00:00

________________________________

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 24. 7. 2019 00:00
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 11.07.2019 07:41
Spoštovani!
V vseh treh projektnih nalogah piše, da izdelava geodetskega načrta ni pogodbena obveznost projektanta in da bo izbranemu projektantu ob uvedbi v delo izročen geodetski načrt. V specifikaciji naročila pa je pri vseh 3 odsekih postavka izdelava geodetskega načrta. Prosimo naročnika za pojasnilo ali je potrebno ponuditi izdelavo geodetskega načrta ali ne? Hvala.
ODGOVOR:
Ponudniki naj pri določitvi cene upoštevajo vsebino popisa del pri vsaki postavki. V kolikor postavka zajema izdelavo geodetskega načrta, ga naj v ceni tudi ovrednotijo-zajamejo.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Izdelava IZP za prometno ureditev državne ceste in priključkov na avtocesto-A1, izdelava IZP za ureditev izven-nivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo in izdelava IZP za ureditev regionalne ceste  - Microsoft Wordov dokument (.pdf)
 Popis del  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 Projektna naloga 1  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Projektna naloga 2  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Projektna naloga 3  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)


Sobota, 20.7.2019