Izdelava IZP za prometno ureditev državne ceste in priključkov na avtocesto-A1, izdelava IZP za ureditev izven-nivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo in izdelava IZP za ureditev regionalne ceste

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 3. 7. 2019
Rok za oddajo ponudb: 1. 8. 2019 do 9:00
Odpiranje ponudb: 1. 8. 2019 ob 9:05
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24. 7. 2019 do 00:00

________________________________

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 24. 7. 2019 00:00
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 11.07.2019 07:41
Spoštovani!
V vseh treh projektnih nalogah piše, da izdelava geodetskega načrta ni pogodbena obveznost projektanta in da bo izbranemu projektantu ob uvedbi v delo izročen geodetski načrt. V specifikaciji naročila pa je pri vseh 3 odsekih postavka izdelava geodetskega načrta. Prosimo naročnika za pojasnilo ali je potrebno ponuditi izdelavo geodetskega načrta ali ne? Hvala.
ODGOVOR:
Ponudniki naj pri določitvi cene upoštevajo vsebino popisa del pri vsaki postavki. V kolikor postavka zajema izdelavo geodetskega načrta, ga naj v ceni tudi ovrednotijo-zajamejo.

Datum objave: 18.07.2019 13:12
Pozdravljeni!
Zanima nas ali imate za vse tri sklope pridobljene pogoje Direkcije RS za vode?
Hvala za odgovor.
ODGOVOR:
Pogoji Direkcije RS za vode niso pridobljeni.

Datum objave: 23.07.2019 07:46
Naročnika prosimo, da objavi odklenjeno verzijo popisa del, saj ni možno vpisovati gospodarskih subjektov in pooblaščenih inženirjev.
Hvala.
ODGOVOR:
Podatke ki jih navajate, vpišete ročno na natisnjene popise del, ki jih nato v *.pdf formatu oddate v skladu s točko 3 Navodila za izdelavo e-ponudbe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum objave: 25.07.2019 12:43
Spoštovani.
Po pregledu obravnavnega odseka ceste ugotavljamo, da obravnavna odseka R3-711/9013 in R3-711/9014 prečkata tudi več vodotokov (Rakitovec, ..). Za analizo prečkanj, bi bilo potrebno izdelati hidravlično analizo tangiranih vodotokov vsaj v območju prečkanja, ki pa v projektni nalogi oziroma v specifikaciji ni zajeta.
Zanima nas, če je HH analiza predmet projektne naloge ureditve regionalne ceste?
Hvala
ODGOVOR:
Hidravlična analiza ni predmet projektne naloge.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Izdelava IZP za prometno ureditev državne ceste in priključkov na avtocesto-A1, izdelava IZP za ureditev izven-nivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo in izdelava IZP za ureditev regionalne ceste  - Microsoft Wordov dokument (.pdf)
 Popis del  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 Projektna naloga 1  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Projektna naloga 2  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Projektna naloga 3  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)


Torek, 24.9.2019

Sobota, 28.9.2019