Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za izvedbo agromelioracij – sofinanciranje (v primeru objave javnega razpisa)

Priloge: - kopija uradnega katastrskega načrta; - zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list ali sklep sodišča, iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin zemljišč; - zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep; - krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko
Taksa: /

Priloženi dokumenti:
 Vloga za izvedbo agromelioracij – sofinanciranje  - Microsoft Wordov dokument (.pdf)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket