Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah

Priloge: - kopija izpisa iz poslovnega registra o registrirani dejavnosti.
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. št. 1 v višini 4,50 EUR in tar. št. 3 v višini 18,10 EUR Zakona o upravnih taksah – ZUT v skupni višini 22,60 EUR.

  Snemite obrazec s klikom na spodnjo povezavo:

Priloženi dokumenti:
 Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket