Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Priloge: - poročilo o emisiji hrupa v okolje; - potrdilo o plačilu takse ali ustrezno dokazilo o oprostitvi upravne takse; - načrt prireditvenega prostora in neposredne okolice v merilu 1:1000 s prikazom namestitve in usmerjenosti zvočnih naprav (oz. v skladu z 8. členom Uredbe).
Taksa: upravna taksa v višini 22,60 EUR (tarifna št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/2010 in 32/2016)

  Snemite obrazec s klikom na spodnjo povezavo:

Priloženi dokumenti:
 Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket