Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Nove cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
25.8.2016

Občinski svet Občine Rače-Fram je na svoji 14. redni seji, 7. julija 2016, sprejel nove cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Cenik, ki je objavljen v MUV, št. 14/2016, se prične uporabljati s 1. 10. 2016. Pred njegovo uveljavitvijo bo predvidoma izveden redni letni popis vodomerov.

Prosimo vas, da v primerih odsotnosti stanje vodomera sporočite vašemu dobavitelju pitne vode:

V kolikor vodomera ne bo mogoče popisati ter dejansko stanje ne bo na razpolago, bo obračun izveden po pavšalu.

mag. Zorica ZAJC – KVAS,
direktorica OU

Priloženi dokumenti:
 Cenik - Sklep o potrditvi cen  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)


Torek, 24.9.2019

Sobota, 28.9.2019
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket