Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Novosti s področja izvajanja dimnikarskih storitev
30.1.2017

O B V E S T I L O
 
Vse občane in občanke občine Rače-Fram obveščamo, da je bil na seji Državnega zbora dne 25. oktobra 2016 sprejet Zakon o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16), katerega najpomembnejša novost je ta, da imajo uporabniki po novem možnost izbire dimnikarske družbe.
 
Uporabniki dimnikarskih storitev lahko dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi izberejo iz seznama dimnikarskih družb, ki ga na spodnji povezavi pod naslovom »IZVAJALCI DIMNIKARSKE SLUŽBE« objavlja Ministrstvo za okolje in prostor.
 
 
Dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev si lahko uporabniki za obdobje najmanj 12 mesecev izberejo najkasneje do 30. junija 2017. V primeru, da uporabnik izbora ne opravi do navedenega datuma, se šteje, da je uporabnik izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov v občini.
 
Objava seznama hkrati pomeni, da lahko odslej dimnikarske storitve opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem, izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco, torej družbe in dimnikarji iz objavljenega seznama.
 
Seznam bo na strani Ministrstva za okolje in prostor ažuriran sproti, praviloma vsaj tedensko.
 
Lep pozdrav! 
 
OBČINSKA UPRAVA
OBČINE RAČE-FRAM

Priloženi dokumenti:
 Objava seznama na spletni strani MOP  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)


Sobota, 20.7.2019
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket