Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča

Priloge: - kopija katastrskega načrta, ki prikazuje veljavno stanje parcel (pridobi se na geodetski upravi); - dokazilo o vrsti rabe in površini parcele (pridobi se na geodetski upravi); - grafični prikaz položaja predlaganih objektov (na dodatni kopiji katastrskega načrta ali na dodatni parcelni številki, katastrski občini, vrsti objekta;
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB5 znaša 4,50 EUR

  Snemite obrazec s klikom na spodnjo povezavo:

Priloženi dokumenti:
 Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket