Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Agromelioracija na komasacijskem območju Gorica
24.5.2018Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020

NAZIV AKTIVNOSTI

OPERACIJA: Agromelioracija na komasacijskem območju Gorica iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

POVZETEK
Občina Rače - Fram je pridobila finančno pomoč iz 1. Javnega razpisa za podukrep 4.3. Podpora v naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva z odločbo št. 33130-1/2016/8 v višini 140.224,93 EUR za izvedbo naslednje operacije:
• Agromelioracija na komasacijskem območju Gorica
- Komasacijsko območje Gorica obsega 240,55 ha

CILJI
• ureditve novih poljskih poti v dolžini 3234 m,
• rekonstrukcije obstoječih poljskih poti v dolžini 3223,5 m,
• planiranje terena v površini 32566 m2,
• odstranitev drevja in grmičevja v površini 357 m2.

PRIČAKOVANI REZULTATI
Komasacija je zmanjšala število parcel iz obstoječih 489 na 177 kar pomeni za 63% in povečala obdelovalne površine kmetov, optimalno funkcioniranje novih parcel pa omogočajo urejene poljske poti. Tako nova zemljišča optimalno funkcionirajo in se pokažejo polni učinki komasacije.
Pri agromelioraciji z novo urejenimi potmi se skrajša čas trajanja vožnje kmetijske mehanizacije do obdelovalnih površin, krajše dostopne poti pomenijo krajši čas delovanja kmetijske mehanizacije in prihranke na gorivu ter času, s tem pa tudi določene pozitivne učinke na okolje (manjša poraba goriva, manjše emisije izpušnih plinov, manj hrupa). Ureditev novih poljskih poti in rekonstrukcija obstoječih poljskih poti omogoča neoviran in lahek dostop do njivskih površin in zmanjša nevarnost lomov priključkov in drugih poškodb kmetijske mehanizacije. Z izvedbo in ureditvijo poti in ostalih agromelioracijskih posegov ob poljskih poteh se stroški obdelave tal in oskrbe posevkov zmanjšajo, kar bo izboljšalo gospodarnost pridelave. Z izvedbo drugih agromelioracijskih del (izravnava terena, odstranitev grmičevja in zarasti) se izboljšuje pogoje kmetijske pridelave.

Vsota vseh spravilnih razdalj pred izvedeno komasacijo znaša 2.427,20 km,
vsota vseh spravilnih razdalj po izvedeni komasaciji znaša 1.134,98 km,
kar pomeni razliko 1.292,22 km, tako da delež zmanjšanja spravilnih razdalj znaša 53,2 %.

Povezava na spletno stran Evropske komisije namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm in na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si
 
Skrbnik operacije: Tanja KOSI


Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket