Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za sofinanciranje nakupa male komunalne čistilne naprave (MKČN) in hišnega črpališča za čiščenje komunalnih odpadnih vod v letu 2019

Priloge:
• MKČN: - osnovne podatke o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.), - certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka (MKČN), - potrdilo o prvem zakonu MKČN, - izjava izvajalca ali lastnika o ustreznosti vgradnje oz. pravilni priključitvi MKČN, - skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami dobavitelja MKČN (obrazec 1), - dokazila o poravnanih stroških nakupa MKČN (fotokopije plačanih računov); upoštevajo se računi od 1. 1. 2016 dalje, - potrdilo o prijavi MKČN (Komunala Slovenska Bistrica), - fotokopijo osebnega dokumenta, - fotokopijo bančne kartice;
• HIŠNO ČRPALIŠČE: - osnovne podatke o hišnem črpališču (proizvajalec, kapaciteta ipd.), - certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka (hišnega črpališča), - izjava izvajalca ali lastnika o ustreznosti vgradnje oz. pravilni priključitvi hišnega črpališča, skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami dobavitelja hišnega črpališča (obrazec 1), - dokazila o nakupu gradbenih proizvodov za izgradnjo hišnega črpališča (fotokopijo plačanih računov) upoštevajo se računi od 1. 1. 2016 dalje, - potrdilo – dovoljenje za priklop objekta na javno kanalizacijsko omrežje (IZDA OBČINA RAČE - FRAM), - fotokopijo osebnega dokumenta, - fotokopijo bančne kartice;
Taksa: /

Povezava do razpisa >

Priloženi dokumenti:
 Vloga za sofinanciranje nakupa male komunalne čistilne naprave (MKČN) in hišnega črpališča za čiščenje komunalnih odpadnih vod v letu 2019  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Izjava izvajalca ali lastnika o ustreznosti vgradnje oz. pravilni priključitvi MKČN in hišnega črpališča za čiščenje komunalnih odpadnih vod  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket