Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za dodelitev subvencije za samozaposlitev (2019)

Priloge: 1. Fotokopija dokazila o opravljanju gospodarske dejavnosti. 2. Fotokopija dokazila o stalnem prebivališču na območju občine. 3. Fotokopija pogodbe, sklenjene z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, o dodelitvi subvencije oziroma -če ni subvencije potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da ste bili prijavljeni na zavodu kot brezposelna oseba pred samozaposlitvijo oziroma -izjavo, če ste se samozaposlili takoj po končanem študiju ali izgubi delovnega mesta pri delodajalcu. 4. Fotokopija dokazila o prijavi v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje - M-1 obrazec. 5. Fotokopija bančne izkaznice s številko transakcijskega računa podjetnika. 6. Potrdilo FURS (Finančna uprava RS) o poravnanih davčnih obveznostih. 7. Izjava, če je bila prosilcu s strani Zavoda dodeljena kakršnakoli subvencija za samozaposlitev, ter izjava da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči. 8 .Izjava o že prejetih sredstvih de minimis, ki jih je prosilec/podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih treh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu. 9. Izjava, da ni nikakršnih povezav s podjetji, ki so že prejela sredstva de minimis.
Taksa: /

Povezava do razpisa >

Priloženi dokumenti:
 Vloga za dodelitev subvencije za samozaposlitev (2019)  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket