Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za dodelitev subvencije za pomoč pri odpiranju novih delovnih mest (2019)

Priloge: 1. Fotokopija dokazila o opravljanju gospodarske oz. obrtne dejavnosti (izpisek iz registra). 2. Fotokopija dokazila o stalnem prebivališču podjetnika oz. o sedežu podjetja. 3. Fotokopija M-1 obrazca za vse zaposlene v podjetju pred novo zaposlitvijo. 4. Fotokopija dokazila o prijavi novega delavca v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje M-1 obrazec. 5. Fotokopija podpisane pogodbe o novi zaposlitvi za dobo najmanj dveh let. 6. Fotokopija dokazila o stalnem prebivališču za novo zaposlenega delavca (kopija osebne izkaznice). 7. Fotokopija bančne kartice s številko transakcijskega računa podjetja oz. podjetnika posameznika vlagatelja. 8. Potrdilo FURS (Finančna uprava RS) o poravnanih davčnih obveznostih prosilca. 9. Izjava, če je prosil-ec/ka s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejel/a kakršnokoli subvencijo za odpiranje novih delovnih mest.
Taksa: /

Povezava do razpisa >

Priloženi dokumenti:
 Vloga za dodelitev subvencije za pomoč pri odpiranju novih delovnih mest (2019)  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket