Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Dopolnjen osnutek in javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje)
Priloženi dokumenti:
 Dokumenti za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje) - dopolnjen osnutek  - Stisnjena mapa (.zip)
 Obvestilo o javni razgrnitvi  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket