Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Priloge: /
Taksa: Po tar. št. 4 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur.l.RS št.106/10, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš) znaša upravna taksa 3,00 EUR.

Priloženi dokumenti:
 Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket