Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPN Občine Rače-Fram

Priloženi dokumenti:
 32_3_PSP_graf_del_GJI_VAR  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)

Priloženi dokumenti:
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPN Občine Rače-Fram  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 0_naslovni_listi  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 1_1_tekstualni_del_ODLOK  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 1_2_tekstualni_del_NPB  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 2_graficni_del  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 31_izvl  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 32_1_PSP_graf_del_naslovni_listi
 32_2_PSP_graf_del_NRP
 32_PSP_bes_del  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 33_seznam_str_podl  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 33_SP_PIP_R7_bes  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 33_SP_PIP_R7_graf  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 34_1mnenja  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 34_Seznam_mnenj  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 35_obrazlozitev_in_utemeljitev_akta  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 36_povzetek_za_javnost  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Priloga 1: Dopustni nezahtevni in enostavni objekti  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket