Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Naselbinsko območje Fram

Ob vstopu v hriboviti del framskega Pohorja leži vas Fram, ki je zaradi svoje dokaj ohranjene arhitekturne in etnološke dediščine zavarovan urbanistični spomenik. Jedro naselja leži v dolini Framskega potoka. Nekdaj so v kraju obratovali številni oljni in žitni mlini ter žage, kar je dajalo kraju posebno podobo. Danes pa le mogočen obnovljen industrijski kompleks v centru vasi spominja na tradicijo oljarstva. Na nekaterih domačijah so še posamezni opuščeni in predelani objekti, ostanki preteklega gospodarjenja (Sagadinova žaga, Pečovnikov mlin ter oljarne v središču vasi).Odlomek iz pesmi Oroslava Cafa (1854 NUK Ljubljana), kaplana v Framu v 19. stoletju, tudi jezikoslovca in zbiralca slovenskih ljudskih pesmi:

FRAJHAM
Kjer so v jami mlini sami, je za hramom hram,
kjer se čuje, kovač kuje - to vam je Frajham.
Na višini v razvalini stari grad moli,
ali niže, vasi bliže cerkvica stoji.
V vas hitita, se podita dva potočeca
in postrve, ribe prve voda ta ima.
Vinska trta razprostrta je na sončinah
pa hribovje je bukovje le po senčinah.
Saj je dosti, še predosti zalih krčem tu;
tudi kleti se odpreti dajo nekomu.


Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket