Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Cerkev sv. Ane

Cerkev stoji na dvignjenem taborskem prostoru nad vasjo, na mestu stare grajske kapele, ki so jo podrli leta 1875 ter postavili sedanjo neoromansko cerkev. Je enoladijska, s prečno ladjo, ki pred prezbiterijem oblikuje stranski kapeli. Zvonik stoji v vzhodnem delu ladje. Fasade so močno členjene, z neoromanskimi arhitekturnimi motivi, vanje je vzidanih več nagrobnikov iz 16. in 17. stoletja. Oltarji v notranjosti so historizujoči iz konca 19. stoletja in so bili v zadnjih letih v celoti obnovljeni, tako da notranjost cerkve izraža vso svojo mogočnost. V starih turških časih je bila tu obrambna postojanka.
Posebno slovesno je na Anino nedeljo (26. julij), ko se na žegnanju zbere velika množica ljudi - tako domačinov iz bližnjih vasi framskega Pohorja kot tudi drugih romarjev.
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket