Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vloga za dodelitev občinske enkratne denarne pomoči

Priloge: - fotokopije zadnjih 3 plačil. listov oz. odrezkov pokojnine, invalidnine; - fotokopija zadnje odločbe CSD o priznani denarni socialni pomoči; - fotokopija sklepa ali več sklepov o določeni preživnini za vaše otroke; - potrdilo o višini KD; - dokazila o drugih dohodkih; - odločba ZPIZ o priznanju invalidnine oz. aktualni medicinski izvidi (v primeru, da imate resnejše zdravstvene težave, pa nimate priznane invalidnosti).
Taksa: /

  Snemite obrazec s klikom na spodnjo povezavo:

Priloženi dokumenti:
 Vloga za dodelitev občinske enkratne denarne pomoči  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket