Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

KNJIŽICA: Vodne in močvirske rastline v krajinskem parku Rački ribniki – Požeg in botaničnem vrtu Tal 2000

SPREMNA BESEDA K NOVI KNJIŽICI

Občina Rače – Fram širi razvojne možnosti na področju organiziranega vodenja ogledov naravnih znamenitosti v Krajinskem parku Rački ribniki – Požeg in v botaničnem vrtu Tal 2000. S finančno podporo smo v sodelovanju z g. Romanom Herganom, lastnikom botaničnega vrta Tal 2000, junija letos omogočili izdajo nove knjižice oz. žepnega priročnika Vodne in močvirske rastline v krajinskem parku Rački ribniki – Požeg in v botaničnem vrtu Tal 2000. Izdaja knjižice predstavlja pomembno dopolnitev ponudbe, ki bo namenjena izvajanju šolskega programa (šole v naravi, naravoslovni dnevi ipd.), promocija zavarovanega območja pa sočasno prispeva tudi k razvoju in ponudbi zasebnega botaničnega vrta Tal 2000.
(Tanja KOSI , Suzana PUNGARTNIK, Občina Rače – Fram)

Spremne besede avtorja knjižice, g. Romana Hergana:
Ni ravno v navadi, da občina podpre projekt katerega cilj je izdaja knjižice, ki je učni pripomoček oz. priročnik. Občina Rače-Fram je v tem primeru naredila korak naprej.
Novo izdana knjižica je namenjena učencem, dijakom, študentom, ljubiteljem narave, skratka vsem, ki bi želeli pobliže spoznati edinstveno rastlinstvo na področju krajinskega parka in v botaničnem vrtu. V knjižici žepnega formata je predstavljenih okrog 50 vodnih in močvirskih vrst. Predstavljene so cvetnice in praprotnice pa tudi alge in mahovi, ki rastejo na vlažnih rastiščih. Poleg kratkih in jedrnatih opisov rastlin so risbe slovenske avtorice, kar je spet nekaj novega, saj so se do sedaj v priročnikih pojavljale le risbe tujih avtorjev. Prav tako so razloženi pojmi »rdeči seznam« in »zavarovane vrste«. Omenjena so tudi močvirja v tem delu Evrope v geološki preteklosti.
Knjižica bo razposlana na vse šole po Sloveniji, seveda pa bo prišla prav tudi lastnikom vrtnih ribnikov in tistim, ki si želijo kakšen vodni motiv v prihodnosti postaviti v svoj vrt.
Ker na občini želijo, da bi tudi občani bolje spoznali zanimivosti krajinskega parka, bo knjižica na sedežu občine na voljo brezplačno.
Na koncu vam želim še veliko užitkov ob potepanju po krajinskem parku. Če utegnete, pa ste prijazno vabljeni še v botanični vrt Tal 2000, kjer boste lahko v nedeljskih popoldnevih
vse tja do začetka jeseni med drugim dobili tudi vse potrebne in točne informacije o rastlinstvu krajinskega parka in o parku nasploh.

Roman HERGAN

Priloženi dokumenti:
 KNJIŽICA: Vodne in močvirske rastline v krajinskem parku Rački ribniki – Požeg in botaničnem vrtu Tal 2000  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket