Grajski trg 14 , 2327 Race
+386 (02) 609 60 10
+386 (02) 609 60 18
info@race-fram.si

Na območju občine Rače - Fram sta ustanovljena ožja dela občine, krajevni skupnosti Rače in Fram. Krajevni skupnosti samostojno opravljata naloge, ki jih določa statut občine. Organ odločanja o zadevah v okviru nalog posamezne krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.


Krajevna skupnost Fram
Krajevna skupnost Rače

Tiskaj