Grajski trg 14 , 2327 Race
+386 (02) 609 60 10
+386 (02) 609 60 18
info@race-fram.si
Oglasne table Občine za plakatiranje
11.6.2014

Na naslednji povezavi lahko dostopate do karte Občine Rače - Fram, na kateri so vrisane oglasne table:
race.webgis.si

Za vstop vpišite uporabniško ime oglas in geslo oglas.


Tiskaj