2. redna seja

185
Seja je potekala dne 14.01.2019 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o imenovanju ulice Zavita ulica v naselju Morje v občini Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.01.2019
Začetek veljavnosti: 22.01.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Račah (Križna pot, del območja EUP R-32) v občini Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)