Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP PO-69 in PO-1 v OPN Občine Rače - Fram

27. 6. 2022 Občina Rače Fram a. 146