VLOGA št. 3512 za določitev projektnih pogojev o priključitvi na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje in cestni priključek

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 14 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA