VLOGA št. 3513 za izdajo mnenja k projektnim rešitvam

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA