VLOGA št. 3518 za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA