VLOGA št. 1223 za občinski denarni prispevek za novorojenca/ko

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA