VLOGA št. 6020 za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA