VLOGA št. 4781 za odstop zemljišča v javno dobro

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA