VLOGA št. 35100 za izdajo mnenja k pridobitvi gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA