VLOGA št. 1220 za dodelitev občinske enkratne denarne pomoči

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA