Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v Framu (SZ del območja F-12)

15. 12. 2020 Občina Rače Fram a. 579