Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov (območje EUP DR-1) na Ješenci

5. 3. 2021 Občina Rače Fram a. 234