Vloga za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom