Ordinacijski čas vseh javnih in zasebnih izvajalcev osnovne zdravstvene, patronažne, zobozdravstvene, fizioterapevtske in lekarniške dejavnosti v občini Rače - Fram

29. 3. 2019 7