VLOGA št. 3540 za izdajo odločbe o komunalnem prispevku

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov